Spørgsmålet kan lyde kryptisk, men faktisk findes der obligationer, hvor renten stiger og falder med risikoen for, at der opstår naturkatastrofer rundt omkring på kloden. De såkaldte katastrofeobligationers popularitet er steget i takt med, at renten på statsobligationer er faldet, for katastrofeobligationerne tilbyder et noget højere afkast. Samtidig har disse obligationer en kontra-cyklisk afkast-profil og går således populært sagt mod strømmen.

Hvad-er-renten-på-en-oversvømmelse