Vi skræddersyr forvaltningen til din ønskede risikoprofil, dit definerede investeringsunivers og din ønskede bæredygtighedsprofil.

En stærk formueudvikling kræver mod til at tage markante investeringsbeslutninger. Vi skaber et attraktivt afkast ved at forfølge de mest interessante og innovative investeringsmuligheder.

Taktisk aktivallokering inden for et bredt investeringsunivers og en grundig forvalterudvælgelse er efter vores opfattelse afgørende for både afkast og risiko på mellemlangt og langt sigt. Dette i kombination med alternative investeringer og et højt niveau af bæredygtighed, mener vi, skaber solide porteføljer rustet til et mere og mere komplekst marked.

Vi er meget bevidste om, at tilgangen fordrer, at vi er i stand til at finde og få adgang til de dygtigste, eksterne forvaltere på den globale scene.

Det er en af de væsentligste grunde til, at vi i 2012 etablerede et samarbejde med engelske Stanhope Capital. De giver os direkte adgang til:

  • Et due diligence team på 20 eksperter
  • Møder med +500 globale forvaltere årligt
  • Grundig due diligence på +50 forvaltere årligt og i øjeblikket en ”approved list” på +200 forvaltere.

Vi har ingen indtjening på de eksterne forvaltere, og aflønnes i stedet af et fast honorar.

Over 15 år med gode afkast

Siden 2009 har vores balancerede investeringsmodel, som består af 50% aktier og 50% obligationer, leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,9%. Dette svarer til et merafkast på over 1,7% om året.

De 15 år har været kendetegnet af både negative og positive markeder, hvor den store forskel især er skabt i perioder med vanskelige markedsforhold.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Sådan skaber vi det gode afkast

Som kunde i Curo investerer du hos de bedste kapitalforvaltere i verden. Globalt findes der tusindvis af kapitalforvaltere, men kun en brøkdel af dem formår at slå markedet og skabe værdi til deres investorer.

Vi håndplukker vores kapitalforvaltere i tæt samarbejde med et af Europas førende investeringshuse, Stanhope Capital, som vi siden 2012 har haft et strategisk samarbejde med. Stanhope Capital arbejder for en række af de mest velhavende familier i Europa hvilket giver en række fordele. F.eks. opnår vi væsentlige rabatter hos de kapitalforvaltere, som vi investerer med, og det kommer vores kunder til gavn i form af lave omkostninger.

Vi har en klar præference for forvaltere, der selv har hånden på kogepladen og som historisk har skabt stærke resultater. Vi lægger særligt vægt på forvalterens evne til at klare sig godt, når markedsforholdene er vanskelige.

Kontakt

Jens Honoré, CFA

Partner & CEO