Danske investorer fokuserer i stigende grad på bæredygtighed, men vi ved også, at det for mange er et komplekst tema. Vi hjælper dig med rådgivning gennem hele processen.

Vi hjælper dig med at afklare dit ønskede niveau af bæredygtighed i porteføljen, og hvilke fokusområder du finder interessante. Denne afklaring er hele fundamentet for udarbejdelsen af en politik for bæredygtige investeringer, som sætter en klar retning for arbejdet med bæredygtige investeringer.

Politikken sikrer, at du:

  • Tager stilling til, hvilke bæredygtige parametre, som du skal prioritere
  • Kun foretager investeringer, som afspejler disse parametre
  • Giver beslutningstagerne i organisationen klare retningslinjer for implementering af investeringsstrategien samt for aktuelle og fremtidige justeringer af porteføljen

Du kan også indlede arbejdet med bæredygtige investeringer med en analyse af bæredygtigheden i investeringsporteføljen. Du opnår f.eks. indblik i ESG, porteføljens klimaprofil herunder overensstemmelse med Parisaftalen, FN’s verdensmål o.lign.

Bæredygtighedsanalysen giver således både et indblik i den aktuelle profil og et solidt afsæt for et eventuelt videre arbejde mod en mere bæredygtig investeringsprofil.

malene-curo-capital

Kontakt

Malene Bason

Partner