Aktivt ejerskab

Som et led i Selskabets arbejde med bæredygtighed udøver vi aktivt ejerskab i forhold til alle direkte investeringer i børsnoterede aktier. Det aktive ejerskab tager udgangspunkt i en aktivitetsbaserede screening, som udføres én gang årligt. Hvis det i screeningen konstateres, at et børsnoteret aktieselskab fremstiller produkter, som Curo Capital anser for kritiske, så sælger Curo Capital alle aktier i det pågældende aktieselskab, så snart det kan lade sig gøre.

Curo Capital indgår ikke dialog med børsnoterede aktieselskaber og stemmer ej heller på disses generalforsamlinger. Dette følger af Selskabets politik for aktivt ejerskab og er begrundet i, at Selskabet kun i begrænset omfang investerer direkte i børsnoterede aktier.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i investeringer og rådgivning i Curo Capitals Politik for integration af bæredygtighedsrisici, som du finder her:

LINK til Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Ligeledes kan du følge Curo Capitals arbejde med aktivt ejerskab her:

LINK til logbog

Curo Capital ønsker, at alle medarbejdere i Selskabet bidrager til arbejdet med bæredygtige investeringer, og bestyrelsen har derfor besluttet, at de principper, der ligger til grund for fastsættelse af medarbejdernes løn, skal understøtte dette. I praksis indebærer det, at efterlevelse af Selskabets forretningsgange og procedurer på bæredygtighed er en del af alle medarbejderes KPI’er. Dermed har alle medarbejdere et økonomisk incitament til at støtte op om og bidrage til Selskabets arbejde med bæredygtighed.

Mangfoldighed i bestyrelsen

Curo Capital stræber efter en høj grad af mangfoldighed i selskabets bestyrelse. Diversitet i forhold til bl.a. kompetencer, baggrund og erfaring prioriteres højt, idet selskabet vurderer, at forskelligheden er en ubetinget styrke, som bidrager til at understøtte vækst og fornyelse i selskabet på lang sigt.