Compliance

Curo Capital underskrev UN Global Compact i september 2019. Som medunderskriver er vi en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ og med til at gøre en indsats i forhold til ansvarlig virksomhedsledelse, samfundsstøtte og bæredygtige investeringer.

Bæredygtige investeringer udgør en voksende del af selskabets forretning og vi arbejder som forvalter og rådgiver med tre niveauer af bæredygtighed.

For det første forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer bestående af passive investeringer, som ikke er screenet. Her er bæredygtighedsfaktorer og -risici ikke en del af Selskabets investeringsproces/rådgivning.

For det andet forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer, som er udvalgt på baggrund af en proces, hvor bæredygtighedsfaktorer og -risici indgår som en integreret del af processen.

For det tredje forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer med et særligt højt niveau af bæredygtighed. Her prioriteres bæredygtighedsfaktorer og -risici særlig højt i Selskabets investeringsproces/rådgivning.

Som et led i Selskabets arbejde med bæredygtighed udøver vi aktivt ejerskab i forhold til alle direkte investeringer i børsnoterede aktier. Det aktive ejerskab tager udgangspunkt i en aktivitetsbaserede screening, som udføres én gang årligt. Hvis det i screeningen konstateres, at et børsnoteret aktieselskab fremstiller produkter, som Curo Capital anser for kritiske, så sælger Curo Capital alle aktier i det pågældende aktieselskab, så snart det kan lade sig gøre.

Curo Capital indgår ikke dialog med børsnoterede aktieselskaber og stemmer ej heller på disses generalforsamlinger. Dette følger af Selskabets politik for aktivt ejerskab og er begrundet i, at Selskabet kun i begrænset omfang investerer direkte i børsnoterede aktier.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i investeringer og rådgivning i Curo Capitals Politik for integration af bæredygtighedsrisici, som du finder her:

LINK til Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Ligeledes kan du følge Curo Capitals arbejde med aktivt ejerskab her:

LINK til logbog

Curo Capital ønsker, at alle medarbejdere i Selskabet bidrager til arbejdet med bæredygtige investeringer, og bestyrelsen har derfor besluttet, at de principper, der ligger til grund for fastsættelse af medarbejdernes løn, skal understøtte dette. I praksis indebærer det, at efterlevelse af Selskabets forretningsgange og procedurer på bæredygtighed er en del af alle medarbejderes KPI’er. Dermed har alle medarbejdere et økonomisk incitament til at støtte op om og bidrage til Selskabets arbejde med bæredygtighed.