*forvalter, formidler, forsamler

Vi er et partnerdrevet fondsmæglerselskab, som tilbyder individuel formueforvaltning, strategisk investeringsrådgivning og bæredygtighedsrådgivning
samt en stærk palette af alternative investeringer

Vores kerneområder

Formue-
forvaltning

Strategisk
investerings-
rådgivning

Strategisk
bæredygtigheds-
rådgivning

Alternative
investeringer

I Curo Capital ønsker vi at opbygge et langsigtet partnerskab med vores kunder baseret på tillid, gennemsigtighed og et fælles mål om at sikre en solid formueudvikling.

Derfor er vores mål enkelt: At hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål og skabe en meningsfuld og positiv indvirkning på formuen.
Vi tror på bæredygtighed og ansvarlige investeringer, og vi er stolte af vores evne til at skabe økonomisk succes for vores kunder, samtidig med at vi gavner samfundet og miljøet.

Vores uafhængighed er afgørende for os. Vi stræber efter at levere skræddersyet rådgivning, der tager højde for dine unikke behov og værdier.
Samtidig ved vi, hvor vigtigt det er at diversificere og investere i alternativer for at maksimere afkast og sikre robusthed.

Kunder

Vores kunder betyder alt for os og en række har her udtalt sig om deres samarbejde med Curo Capital. Det er vi både taknemmelige for og stolte over

“Vi bruger Curo Capital som fast sparringspartner, og de fungerer reelt som CIO og Family Office for vores familie. Vi lægger vægt på, at de altid er 100% på samme side af bordet som os, når vi ser på nye investeringsmuligheder”

Gitte og Thomas Albert, Medstifter af Pentia og Sitecore


“Vi samarbejder med flere kapitalforvaltere, hvor Curo Capital med deres imødekommenhed, professionalisme og rådgivning skiller sig markant positivt ud. Det er aldrig nogen garanti med gode afkast, men her kan vi konstatere, at de igen leverer”

Allan Svarre Jespersgaard, CFO i Koda


“Jeg har samarbejdet med Curo Capital gennem en årrække og oplevet, hvordan de på bedste vis har udnyttet markedets muligheder uden at sætte sikkerheden over styr”

Stig Myken, Medstifter af Fullrate og Hiper


Hvem arbejder vi for?

Relationen er altid forankret hos en partner, der kender dig og samtidig har erfaring og kompetencer til at lægge den rigtige investeringsstrategi og/eller yde den individuelle rådgivning.

Familier og selskaber

Vi arbejder for velhavende familier, som lægger vægt på individuel service og professionel formueforvaltning. Kunderne har adgang til en række af verdens dygtigste kapitalforvaltere inden for både traditionelle og alternative investeringer og Curo Capital justerer løbende formuens sammensætning inden for de aftalte rammer.

Nogle familier benytter Curo Capital til uddannelse af næste generation, som derigennem på bedste vis kan forberedes på, at det en dag er dem, der får ansvaret for familiens formue.

Familiekontorer

Vi tilbyder strategisk investeringsrådgivning til familiekontorer, som efterspørger best practice på investeringsområdet, men som ikke ønsker at opbygge en større organisation.

De opgaver, som Curo Capital løser for det enkelte familiekontor, spænder bredt og omfatter bl.a. vurdering af nye investeringer, eksekvering og registrering af handler, evaluering af forvaltere mv.

Øvrige professionelle investorer

Vi arbejder for patientorganisationer, uddannelsesinstitutioner og medlemsorganisationer. Foruden formueforvaltning bruger disse kunder ofte Curo Capital som sparringspartner i forhold til eksempelvis nye investeringsmuligheder, hvor vores uafhængighed er garant for en 100% uvildig rådgivning

Fonde

Vi arbejder tæt sammen med en række danske fonde og hjælper bl.a. med at formulere strategier for bæredygtige og/eller alternative investeringer. Samtidig stiger kravene til Governance og transparens i forhold til forvaltningen af formuen, hvorfor vi bistår med rådgivning, analyser og rapportering

0 mia.
Under forvaltning og rådgivning
0
Antal ansatte i Curo Capital
0
Curo Capital blev etableret

Kontakt os for en snak om hvad vi kan gøre for dig