Loading...

UN Global Compact

Curo Capital underskrev UN Global Compact i september 2019. Som medunderskriver er vi en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ og med til at gøre en indsats i forhold til ansvarlig virksomhedsledelse, samfundsstøtte og bæredygtige investeringer.

Bæredygtige investeringer udgør en voksende del af selskabets forretning og vi arbejder som forvalter og rådgiver med tre niveauer af bæredygtighed.

For det første forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer bestående af passive investeringer, som ikke er screenet. Her er bæredygtighedsfaktorer og -risici ikke en del af Selskabets investeringsproces/rådgivning.

For det andet forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer, som er udvalgt på baggrund af en proces, hvor bæredygtighedsfaktorer og -risici indgår som en integreret del af processen.

For det tredje forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer med et særligt højt niveau af bæredygtighed. Her prioriteres bæredygtighedsfaktorer og -risici særlig højt i Selskabets investeringsproces/rådgivning.

UN PRI

Curo Capital underskrev UN PRI i 2021. PRI er et internationalt netværk af investorer understøttet af FN, som arbejder for fremme af et bæredygtigt globalt finansielt system.

PRI arbejder med seks principper, som man som underskriver forpligter sig til at arbejde for:

De seks principper:

Princip 1: Vi vil inkorporere ESG-spørgsmål i investeringsanalyse og beslutningsprocesser.

Princip 2: Vi vil være aktive ejere og inkorporere ESG-spørgsmål i vores ejerskabspolitikker og praksis.

Princip 3: Vi vil søge passende oplysning om ESG spørgsmål fra de enheder, som vi investerer i.

Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.

Princip 5: Vi vil arbejde sammen for at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne.

Princip 6: Vi vil hver især rapportere om vores aktiviteter og fremskridt hen imod implementering af principperne.

Negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Curo Capital tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger af sine investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer og forsøger at minimere de væsentligste potentielle negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer som f..eks. klima, miljø og sociale faktorer.

Link til Erklæring om negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer