Med strategisk investeringsrådgivning får du sparring indenfor en række områder fra én udbyder med fokus på erfaring og uafhængighed.

Vi har en ambition om at spille dig endnu bedre samt en målsætning om en bedre forrentning af og optimering af risiko i investeringsporteføljen.

Formålet med vores tilbud om professionel, strategisk investeringsrådgivning er derfor at understøtte og styrke dine egne ressourcer til at opnå succes, og nå dine målsætninger for arbejdet med formuen.

Ved at vi stiller professionelle og fleksible ressourcer til rådighed, opnår du følgende:

  • Adgang til et uafhængigt rådgivningsteam på en kosteffektiv måde
  • Understøttelse med viden, netværk, tid og kompetencer, så du kan frigøre ressourcer og holde fokus på det vigtigste for dig
  • Udarbejdelse af en investeringspolitik
  • Forankring af bæredygtighed i investeringsrådgivningen
  • Implementering af alternative investeringer
  • Forvalterudvælgelse og forvalterovervågning
  • Evalueringsmøder med forvaltere
  • Konsolideret rapportering og administration
  • Professionelle portefølje- og analysesystemer

Aflønningen sker i form af et fast, årligt honorar.

kim-curo-capital

Kontakt

Kim René Pedersen

Partner