Stringent risikostyring er en forudsætning for at opnå et godt langsigtet afkast. Det handler om at beskytte formuen mod tab, når markederne falder, så sejlene populært sagt er rebet, før stormen rammer.

Mange investorer bruger værktøjer som eksempelvis Value-At-Risk til at styre denne risiko, men ofte kommer den type værktøjer til kort, når der er allermest brug for dem. Kronikken argumenterer for, at sund fornuft og godt gammeldags købmandsskab er et godt alternativ til de moderne risikostyringsværktøjer.

Fede haler og en falsk fornemmelse af sikkerhed