Over 13 år med gode afkast

Siden 2009 har vores balancerede investeringsmodel, som består af 50% aktier og 50% obligationer, leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,9%. Dette svarer til et merafkast på over 1,8% om året.

De 13 år har været kendetegnet af både negative og positive markeder, hvor den store forskel især er skabt i perioder med vanskelige markedsforhold.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Over 13 år med gode afkast

Siden 2009 har vores balancerede investeringsmodel, som består af 50% aktier og 50% obligationer, leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 8,3%. Dette svarer til et merafkast på over 1,8%-point om året.

De 13 år har været kendetegnet af både negative og positive markeder, hvor den store forskel er skabt i perioder med vanskelige markedsforhold.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Sådan skaber vi det gode afkast

Som kunde i Curo investerer du hos de bedste kapitalforvaltere i verden. Globalt findes der tusindvis af kapitalforvaltere, men kun en brøkdel af dem formår at slå markedet og skabe værdi til deres investorer.

Vi håndplukker vores kapitalforvaltere i tæt samarbejde med et af Europas førende investeringshuse, Stanhope Capital, som vi siden 2012 har haft et strategisk samarbejde med. Stanhope Capital arbejder for en række af de mest velhavende familier i Europa hvilket giver en række fordele. F.eks. opnår vi væsentlige rabatter hos de kapitalforvaltere, som vi investerer med, og det kommer vores kunder til gavn i form af lave omkostninger.

Vi har en klar præference for forvaltere, der selv har hånden på kogepladen og som historisk har skabt stærke resultater. Vi lægger særligt vægt på forvalterens evne til at klare sig godt, når markedsforholdene er vanskelige.

Kontakt os for en snak om hvad vi kan gøre for dig

Meget mere end aktier og obligationer

Vi investerer i aktier og obligationer, men vender i stigende grad blikket mod mere alternative investeringer.

For i en verden med historisk lave renter, er det afgørende at kunne pege på investeringer, der både kan levere et godt afkast og skabe stabilitet i porteføljen. Derfor investerer vi bl.a. i solparker, mikrolån og genforsikring.

Investeringer som disse er normalt ikke tilgængelige for danske investorer, men som kunde i Curo Capital har du adgang til en række særligt attraktive alternative investeringer.