Kunderne har ordet

Nedenfor fortæller et udsnit af vores kunder om, hvorfor de har valgt at samarbejde med Curo Capital.

Kunderne har ordet

Kunderne stiller høje krav til os, når de betror os ansvaret for deres formue.

De får ikke kun et godt afkast, men en sparringspartner i flere aspekter end det afkastmæssige. Det er afgørende, at kemien er i orden, og vi møder hinanden i øjenhøjde.

Vores kunder betyder alt for os og en række har her udtalt sig om deres samarbejde med Curo Capital. Det er vi både taknemmelige for og stolte over.


Vi værdsætter vores samarbejde med Curo Capital, som giver os adgang til attraktive investeringsmuligheder, der normalt ikke findes på det danske marked

Per Hillebrandt Jensen, Direktør i Friheden Invest A/S, family office for stifteren af IC Group, Niels Martinsen


Vi samarbejder med flere kapitalforvaltere, hvor Curo Capital med deres imødekommenhed, professionalisme og rådgivning skiller sig markant positivt ud. Det er aldrig nogen garanti med gode afkast, men her kan vi konstatere, at de igen leverer

Allan Svarre Jespersgaard, CFO i Koda


Vi bruger Curo Capital som fast sparringspartner, og de fungerer reelt som CIO og Family Office for vores familie. Vi lægger vægt på, at de altid er 100% på samme side af bordet som os, når vi ser på nye investeringsmuligheder

Gitte og Thomas Albert, Medstifter af Pentia og Sitecore


Jeg lægger vægt på uafhængigheden og den formuebevarende investeringsfilosofi, som kendetegner Curo Capital. De har over årene leveret et godt risikojusteret afkast, hvor markedets muligheder er blevet udnyttet med sikker hånd

Maria Bruun, Adm. direktør i K.W. Bruun Invest, der er blandt de markedsledende bilimportører i Norden


Jeg har samarbejdet med Curo Capital gennem en årrække og oplevet, hvordan de på bedste vis har udnyttet markedets muligheder uden at sætte sikkerheden over styr

Stig Myken, Medstifter af Fullrate og Hiper

Hvem arbejder vi for?

Familier og selskaber

Vi arbejder for velhavende familier, som lægger vægt på individuel service og professionel formueforvaltning. Kunderne har adgang til en række af verdens dygtigste kapitalforvaltere inden for både traditionelle og alternative investeringer og Curo Capital justerer løbende formuens sammensætning inden for de aftalte rammer.

Nogle familier benytter Curo Capital til uddannelse af næste generation, som derigennem på bedste vis kan forberedes på, at det en dag er dem, der får ansvaret for familiens formue.

Familiekontorer

Vi tilbyder strategisk investeringsrådgivning til familiekontorer, som efterspørger best practice på investeringsområdet, men som ikke ønsker at opbygge en større organisation.

De opgaver, som Curo Capital løser for det enkelte familiekontor, spænder bredt og omfatter bl.a. vurdering af nye investeringer, eksekvering og registrering af handler, evaluering af forvaltere mv.


Øvrige professionelle investorer

Vi arbejder for patientorganisationer, uddannelsesinstitutioner og medlemsorganisationer, og oplever, at disse kunder sætter pris på, at kunderelationen altid er forankret hos en partner, som kender kunden og samtidig har erfaring og kompetencer til at lægge den rigtige investeringsstrategi. Samtidig bruger disse kunder ofte Curo Capital som sparringspartner i forhold til eksempelvis nye investeringsmuligheder, hvor vores uafhængighed er garant for en 100% uvildig rådgivning.


Fonde

Mange danske fonde er i disse år udfordret af de lave renter, som sætter udlodningskapaciteten under pres. Samtidig gør den stigende inflation det vanskeligt at bevare formuens reale værdi. Og endelig stiger kravene til governance og transparens i forhold til forvaltningen af formuen.

Vi arbejdet tæt sammen med en række danske fonde og hjælper bl.a. med at formulere strategier for bæredygtige og/eller alternative investeringer.