Kunderne har ordet

Kunderne stiller høje krav til os, når de betror os ansvaret for deres formue.

De får ikke kun et godt afkast, men en sparringspartner i flere aspekter end det afkastmæssige. Det er afgørende, at kemien er i orden, og vi møder hinanden i øjenhøjde.

Vores kunder betyder alt for os og en række har her udtalt sig om deres samarbejde med Curo Capital. Det er vi både taknemmelige for og stolte over.

Kunderne har ordet

Kunderne stiller høje krav til os, når de betror os ansvaret for deres formue.

De får ikke kun et godt afkast, men en sparringspartner i flere aspekter end det afkastmæssige. Det er afgørende, at kemien er i orden, og vi møder hinanden i øjenhøjde.

Vores kunder betyder alt for os og en række har her udtalt sig om deres samarbejde med Curo Capital. Det er vi både taknemmelige for og stolte over.


Vi værdsætter vores samarbejde med Curo Capital, som giver os adgang til attraktive investeringsmuligheder, der normalt ikke findes på det danske marked

Per Hillebrandt Jensen, Direktør i Friheden Invest A/S, family office for stifteren af IC Group, Niels Martinsen


Vi samarbejder med flere kapitalforvaltere, hvor Curo Capital med deres imødekommenhed, professionalisme og rådgivning skiller sig markant positivt ud. Det er aldrig nogen garanti med gode afkast, men her kan vi konstatere, at de igen leverer

Allan Svarre Jespersgaard, CFO i Koda


Vi bruger Curo Capital som fast sparringspartner, og de fungerer reelt som CIO og Family Office for vores familie. Vi lægger vægt på, at de altid er 100% på samme side af bordet som os, når vi ser på nye investeringsmuligheder

Gitte og Thomas Albert, Medstifter af Pentia og Sitecore


Jeg lægger vægt på uafhængigheden og den formuebevarende investeringsfilosofi, som kendetegner Curo Capital. De har over årene leveret et godt risikojusteret afkast, hvor markedets muligheder er blevet udnyttet med sikker hånd

Maria Bruun, Adm. direktør i K.W. Bruun Invest, der er blandt de markedsledende bilimportører i Norden


Jeg har samarbejdet med Curo Capital gennem en årrække og oplevet, hvordan de på bedste vis har udnyttet markedets muligheder uden at sætte sikkerheden over styr

Stig Myken, Medstifter af Fullrate og Hiper

Hvem arbejder vi for?

Din formue er i sikre hænder hos os, og vi investerer dine penge, ligesom vi investerer vores egne

Familier og selskaber

Vi arbejder for velhavende familier, som alle lægger vægt på en professionel og tæt overvågning af formuen. Kunderne får adgang til en række af verdens dygtigste kapitalforvaltere inden for både traditionelle og alternative investeringer og Curo Capital holder styr på alle omkostninger.

Curo Capital kan desuden hjælpe med uddannelse af “next generation” for at vække interessen for formuen og oparbejde kompetencer, der forbereder den næste generation på, at det en dag er dem, der skal pleje familiens formue.

Familiekontorer

En række danske familiekontorer samarbejder med Curo Capital i et setup, hvor Curo Capital leverer beslutningsgrundlaget, men alle investeringsbeslutninger træffes af familiekontoret. Setup’et sikrer, at der træffes gode investeringsbeslutninger på et velinformeret og struktureret grundlag.

Samarbejdsformen er skabt til kunder, der efterspørger best practice, men som ikke ønsker at opbygge en større organisation.

De opgaver, som Curo Capital løser for det enkelte familiekontor, spænder bredt og omfatter bl.a. vurdering af nye aktivklasser, eksekvering og registrering af handler samt evaluering af forvaltere.


NGO’er

Som velgørende organisation møder man en særdeles aktiv sparringspartner i samarbejdet med Curo Capital. Vi inspirerer og udfordrer ledelsen, når der sker væsentlige forandringer på kapitalmarkederne og styrker dermed organisationens beslutningsgrundlag om investeringer i bred forstand.

Curo Capital bidrager til, at den enkelte NGO opnår den rette balance mellem investeringsmæssige målsætninger og finansmarkedernes muligheder.


Fonde

Mange fonde bliver i disse år udfordret af det lave renteniveau, der gør det vanskeligt at kombinere udlodningspolitikken med hensynet til en forsigtig investeringsprofil. Skærpelsen af fondsbeskatningsloven har indskrænket konsolideringsmulighederne væsentligt, så det er blevet sværere at bevare formuens reale værdi intakt.

Samtidig kompliceres det daglige arbejde af stigende krav til governance og transparens i beslutningerne – også inden for formueforvaltning.

De fonde, der samarbejder med Curo Capital, har en stærk sparringspartner, der forvalter formuen, så markedets muligheder udnyttes bedst muligt uden, at fonden går på kompromis med kravene til god governance.


Institutionelle investorer

Vi arbejder for institutionelle investorer, der ønsker en uafhængig rådgivning, som alternativ til de traditionelle banker.

Sammen med Stanhope Capital møder vi over 500 forvaltere årligt, og en stringent proces sikrer, at kun de bedste forvaltere finder vej til kundernes porteføljer.

Vores ambition er at skabe afkast i kroner og ører og beskytte kundens formue mod tab. Samtidig minimerer vi kundens omkostninger og sikrer, at kunden altid har de bedst mulige vilkår.