Bæredygtige investeringer

Curo Capital er samlingspunktet for danske familier, fonde og NGO’er, der ønsker at investere bæredygtigt.

Vi skaber værdi til kunderne både gennem rådgivning og bæredygtige investeringsløsninger.

Bæredygtige Investeringer

Curo er samlingspunktet for danske familier, fonde og NGO’er, der investerer bæredygtigt.

Vi skaber værdi til kunderne både gennem rådgivning og bæredygtige investeringsløsninger.

Rådgivning

Curo Capitals kunder ønsker i stigende grad at investere bæredygtigt, og det kræver i mange tilfælde en ny strategi. Der indgår mange nye begreber, som kan være vanskelige at navigere i. Derfor hjælper vi med rådgivning og implementering af bæredygtige investeringsløsninger.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Definition af vision for bæredygtighed: Hvilke temaer/områder indenfor bæredygtighed har særlig betydning?
  • Analyse af porteføljens bæredygtighed
  • Udarbejdelse af ny investeringsstrategi og -politik, som sikrer, at du skaber en forskel med dine bæredygtige investeringer

Vores rådgivning er individuel og tilrettelægges ud fra dine unikke behov.

Kontakt os for en snak om, hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig verden

Bæredygtig aktieportefølje

Vil du bidrage til en mere bæredygtig verden og samtidig opnå et attraktivt afkast?

Vi tilbyder en bred portefølje af aktieinvesteringer, som gør verden mere bæredygtig og leverer et konkurrencedygtigt afkast. Vi har gjort os umage for at sammensætte en global portefølje, som er bred og veldiversificeret, så du har mulighed for at investere hele din aktieportefølje på bæredygtig vis.

Curo Capitals Bæredygtige Aktieportefølje kombinerer selskaber, som bidrager med nye løsninger til samfundsmæssige udfordringer (impact investeringer) med traditionelle selskaber i en bæredygtig udvikling (bæredygtige investeringer).

Compliance

Curo Capital underskrev UN Global Compact i september 2019. Som medunderskriver er vi en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ og med til at gøre en indsats i forhold til ansvarlig virksomhedsledelse, samfundsstøtte og bæredygtige investeringer.

Bæredygtige investeringer udgør en voksende del af selskabets forretning og vi arbejder som forvalter og rådgiver med tre niveauer af bæredygtighed.

For det første forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer bestående af passive investeringer, som ikke er screenet. Her er bæredygtighedsfaktorer og -risici ikke en del af Selskabets investeringsproces/rådgivning.

For det andet forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer, som er udvalgt på baggrund af en proces, hvor bæredygtighedsfaktorer og -risici indgår som en integreret del af processen.

For det tredje forvalter Curo Capital porteføljer og rådgiver om porteføljer med investeringer med et særligt højt niveau af bæredygtighed. Her prioriteres bæredygtighedsfaktorer og -risici særlig højt i Selskabets investeringsproces/rådgivning.

Som et led i Selskabets arbejde med bæredygtighed udøver vi aktivt ejerskab i forhold til alle direkte investeringer i børsnoterede aktier. Det aktive ejerskab tager udgangspunkt i en aktivitetsbaserede screening, som udføres én gang årligt. Hvis det i screeningen konstateres, at et børsnoteret aktieselskab fremstiller produkter, som Curo Capital anser for kritiske, så sælger Curo Capital alle aktier i det pågældende aktieselskab, så snart det kan lade sig gøre.

Curo Capital indgår ikke dialog med børsnoterede aktieselskaber og stemmer ej heller på disses generalforsamlinger. Dette følger af Selskabets politik for aktivt ejerskab og er begrundet i, at Selskabet kun i begrænset omfang investerer direkte i børsnoterede aktier.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i investeringer og rådgivning i Curo Capitals Politik for integration af bæredygtighedsrisici, som du finder her:

LINK til Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Ligeledes kan du følge Curo Capitals arbejde med aktivt ejerskab her:

LINK til logbog

Curo Capital ønsker, at alle medarbejdere i Selskabet bidrager til arbejdet med bæredygtige investeringer, og bestyrelsen har derfor besluttet, at de principper, der ligger til grund for fastsættelse af medarbejdernes løn, skal understøtte dette. I praksis indebærer det, at efterlevelse af Selskabets forretningsgange og procedurer på bæredygtighed er en del af alle medarbejderes KPI’er. Dermed har alle medarbejdere et økonomisk incitament til at støtte op om og bidrage til Selskabets arbejde med bæredygtighed.